Skip to content Skip to footer

Za moške

80808080
Od leta
Naše poslanstvo

Za moške, ki želijo voditi svojo družino, razvijati kariero in osebnost

Delujemo na podlagi knjige Pustolovec, bojevnik, kralj avtorja Johna Eldredgeja, avtorja uspešnice z naslovom Divji v srcu.

Kaj je tečaj?

Tudi moški se radi spodbudimo in podelimo svoje izkušnje v sproščenem moškem krogu. Kakor pravi avtor John Eldridge: “Človek ni ustvarjen tako, da bi moral v življenju vse dognati sam.” V zaupnih skupinah preučujemo knjigo Pustolovec, bojevnik, kralj (John Eldredge), kjer se učimo prepoznavati različne faze razvoja moškega. Gre za praktičen, svetopisemski, jasen in lahko razumljiv zemljevid popotovanja odraščanja in dozorevanja vsakega moškega. Pomagal vam bo razumeti sebe in vzgajati vaše sinove. 

Ni res, da moški neradi delijo in zaupajo svoje izkušnje, saj se je zvrstilo že več skupin za moške na to temo. V skupini boste spodbujeni in hkrati izzvani k napredku in rasti. 

Kar koli nam je primanjkovalo v času našega naravnega odraščanja, nam Nebeški Oče želi nadomestiti, če Mu le dovolimo.

Domače okolje

5 – 7 udeležencev

16 srečanj po
90 minut

EUR

Urnik tečajev

Tečaji za vaju oba

V Komendi, Ljubljani, Novem mestu, Ptuju…  poglej stran tečaji za zakonce.

Vstop prost. Stroške bomo pokrili s prostovoljnimi prispevki.

Pričetek tečajev v oktobru 2023

Log pri Brezovici

Tečaj vodi Steve Telzerow s pomočjo Gorazda Milavca.

Opis srečanj

»Na tečaju sem se seznanil z različnim fazami moškega, kar mi je pomagalo bolje razumeti sebe, kaj sem že dosegel, kje sem zdaj, katera faza je ostala še nedokončana oz. kaj je še pred menoj«.

»Tečaj mi je dal vedeti, zakaj določenih stvari v mojem življenju nisem mogel spremeniti. Vpeljalo me je v razmišljanje o mojih ranah iz otroštva, hkrati pa sem dobil vpogled, česar ne smem početi pri mojih otrocih.«

»Če imaš občutek, da si obtičal, če si negotov, kako in kam naprej, ali če potrebuješ spodbudo, da nadaljuješ hojo po poti, ki zate ni shojena, se udeleži tečaja.«

Zgoraj napisana mnenja tečajnikov, ki so se udeležili prvega pilotnega tečaja za moške z naslovom »Pustolovec, bojevnik, kralj« je nastal na podlagi istoimenske knjige »Pustolovec, bojevnik, kralj« Johna Eldredga, avtorja več svetovnih uspešnic in avtorja knjige prevedene v slovenščino z naslovom »Divji v srcu«, ki je nekakšna predhodnica omenjene knjige.

Mnenja udeležencev na tečaju so popisana v Priročniku za delo na tečaju, ki je nekakšen vodnik po lekcijah z vprašanji, ki udeležencu pomagajo pri razmišljanju o določeni vsebinski temi.

Tečaj se odvija v domačem okolju, v hiši gostitelja, kjer si moški ob navedenih poglavjih, v katerih avtor opisuje svoje izkušnje, odkrivajo in razlagajo pod vodstvom voditelja svoje dosedanje življenje in razmišljajo o svoji nadaljnji poti.

Moški na podlagi 15 poglavij iz knjige, ki ponazarjajo 15 faz v vsakem življenju moškega, iščejo pot do prepoznavanja sebe in svojega trenutnega življenja. Tako je tudi tečaj sestavljen iz 15-ih srečanj v trajanju 90 minut.

Teme posameznih srečanj

UVODNI DEL:
Voditelja predstavita potek srečanja z uvodom, da ima vsakdo svojo izvorno družino in je »sin nekoga«. Naš odnos z očetom je izjemno pomemben in si zasluži neke vrste refleksijo, ki se navezuje na različna obdobja razvojne faze moškega. Ta zemljevid ali načrt nam lahko pomaga pri spoznavanju in izvrševanju naše moške vloge.

1. poglavje: MOŠKO POTOVANJE
V prvem poglavju se seznanimo s prvo fazo – dečka, ki se mora na svojem potovanju do moškosti veliko naučiti. Očetje se moramo zavedati, da se majhen fant mora naučiti tega, kdo je in kakšne so njegove sposobnosti in da se to lahko nauči samo od nas, očetov. Kajti moška inicijacija je potovanje, proces, iskanje – zgodba, ki se odvija postopoma. In ta zgodba potrebuje VODIČA.

2. poglavje: RESNIČNI SIN RESNIČNEGA OČETA
Današnji, vsaj malo starejši očetje smo imeli izkušnjo, da smo imeli le biološkega očeta in se moramo zavedati, da smo v času svojega odraščanja še vedno »nedokončani moški«. V tej naši osebni zgodbi, ko smo ostali brez določenega kapitala nam veliko lahko pomaga nebeški Oče, ki sicer v resnici že dolgo z nami ravna in nas vzgaja kot dober oče. Zato moramo moški najprej v naši inicijaciji iskati nebeškega Očeta.

3. poglavje: LJUBLJENI SIN
Velik del našega pristopa k našemu odraslemu življenju je bil zasnovan v otroštvu – nekaj v dobrem smislu, nekaj v slabem. Zato na tečaju spoznavamo, da moramo obnavljati tisto kar je bilo dobro in okrevati od tistega, kar je bilo slabo. Deštvo je obdobje raziskovanj in čudenja, zato je naloga očetov, da ga obvaruje ali pripravi na zlo in dobro v svetu, ki ga še čaka.

4. poglavje: KAKO VZGAJATI LJUBLJENEGA SINA
Na tečaju spoznamo, da smo ljubljeni od našega Očeta in da se nimamo ničesar bati. Ta ljubezen nas lahko ponese pri sami vzgoji našega sina. Če doživimo udarec – zlasti v otroštvu – nam to lahko stre srce. Nekaj v duši se raztrešči in duša obtiči v tej starosti. In mlado srce je lahko zelo hitro ranjeno.

5. poglavje: PUSTOLOVEC
Začetek te faze avtor postavlja v zgodnjo adolescenco, se pravi od starosti 12, 13 let do sredine tridesetih. Ko je deček ljubljen, je v veliki meri zaščiten pred zunanjim svetom. A mladenič se mora zavedati, da je življenje težko in ne takšno, kot je bilo pod mamičinim krilom. Pustolovec bo v tem obdobju spoznaval širši svet in bil tudi ranjen.

6. poglavje: SAMOVO LETO
Naš vodič je Sveti Duh – ki ga v pustolovski fazi težko ukrotimo. Kako pa se bomo odzvali je pomembno v kaj bomo postali. Bomo dobili priznanje in s tem veselje, radost do življenja ali pa nas bo naša negotovost nadaljnje poti vodila v nedoraslega moža.

7. poglavje: BOJEVNIK
Bojevnikovo srce pravi: » Ne bom dopustil, da bo zmagalo zlo. Nekaterih stvari ne moreš požreti. Nekaj moram storiti. Zavladati mora pravičnost, svoboda, pravica, …« In bojevnikovo srce pravi: »Zate bom tvegal.« To je razlog, da mora ta faza nastopiti pred fazo ljubimca. To je obdobje, ko morajo fantje svoje srce hraniti za plemenite stvari.

8. poglavje: KAKO VZGAJATI BOJEVNIKA
V tej fazi se bomo soočili z vprašanji, ali zmorem, ali bom temu kos, ali premorem, kar je potrebno. V fazi bojevnika se je potrebno ponovno učiti. Spoznavaš, da postajaš močan, uveljavljaš se v družbi. Naučiti se je potrebno, da boš svojo moč uporabil za dobro. Spoznal boš stiske in težave, zato se bo potrebno naučiti, kako se soočiti z njimi.

9. poglavje: LJUBIMEC
Nevarnost za bojevnika je bila ta, da začne življenje opredeljevati bitka. To ni dobro za dušo in tvoje življenje. V tej fazi se začne v moškem telesu prebujati drugo čustvo, to je ljubezen, nežnost, sočutje in temu pravimo lahko tudi, da moški prehaja v romance, da v njem vzklije ljubezen.

10. poglavje: KAKO VZGAJATI LJUBIMCA
Največje darilo, ki ga lahko damo dečku je gotovost, da je njegovo srce izjemno pomembno. To ga vzpodbudilo, da ga bo varoval kot zaklad in ne, da ga bo zakopal in začel izkopavati čez štirideset let, kot nekakšen arheolog. Če v mladosti zaživiš v svetu ljubezni, ti to omogoča, da v odraslosti svobodno ljubiš.

11. poglavje: KRALJ
To je faza v kateri naj bi moški prišel do zadnje faze, to je do zrelosti. Faza za katero je Bog moškega očetovsko vzgajal od njegovega diha naprej, da bi postal kralj. Da bi uveljavljal moč in vpliv ter upravljal lastnino v Njegovem imenu. To je tisto, kar počne dober kralj, uporabi vse, kar ima, da bi bilo njegovo kraljestvo čim bolj podobno nebeškemu, in sicer v dobro ljudi.

12. poglavje: KAKO VZGAJATI KRALJA
Človek ne more biti dober in pravičen kralj, če ni uspešno opravil vse prejšnje faze. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da številnim moškim kot kraljem spodleti zaradi odstopa s prestola, zaradi nekakšne nedejavnosti. Nočejo prevzeti te vloge ali nočejo sprejemati težkih odločitev.

13. poglavje: MODREC
Modrec se od kralja razlikuje tako, kot se ljubimec od inženirja. Strokovnost nas lahko od vloge modreca zelo hitro oddalji, saj strokovnost največkrat nima nič opraviti s to fazo. Modrec nastopi približno takrat, ko kralj počasi začne šepati, torej nekje med šestdesetim in sedemdesetim letom. Pride čas, ko se mora kralj umakniti s prestola. To ne pomeni neuspeh, ampak je to čas, ko človek postane modrec in mora svoje mesto prepustiti drugemu kralju.

14. poglavje: RAVNAJMO ZAVESTNO IN NAČRTNO
Vsa moška iniciacija je v končni fazi duhovna. Preizkusi in izzivi, radosti in pustolovščine – namen tega je da bi se prebudila moška duša, da bi se moški povezal z moškostjo v sebi, v drugih moških, v svetu in v Bogu, kot očetu. Kako naprej?  Ja, na koncu bomo povzeli vse lekcije in vsak pri sebi bo naredil nekakšen zaključek. Upamo, da ga bo povezal s kakšnim ciljem, uresničitvijo nove poti, upamo, da tudi novega življenja, nove prebuditve.

Vaši voditelji

V prvi pilotni fazi tečaja smo želeli skozi knjigo opremiti prvi rod moških, kateri bi potem lahko po enem ali dveh tečajih, samostojno prevzeli vodenje skupine.

Zbrani možje smo bili ekipa poročenih moških z dolgoletnim zakonskim stažem, moškimi potomci, kateri smo skozi branje, učenje in refleksijo podajali mnenja in naša razmišljanja. Tako smo odkrivali svoj otroški, mladinski čas, seveda tudi današnjega in skozi knjigo spoznavali kje smo, kot moški na tem zemljevidu.

Spoznali smo, da smo praktično vsi zamudili, prespali ali nam ni bila podana, kakšno fazo v našem razvoju. Soočenje z »luknjo« v naši osebnosti nas je vse »prizadela« kot nekakšna skrita pomanjkljivost v današnjem življenju.

Vendar prepričani, da se moramo tega zavedati in poskušati to vrzel v našem razvoju »popraviti«. Ker je tečaj narejen tudi na podlagi svetopisemskih vrednot, verjamemo, da bomo kljub naši nepopolnosti lahko še kvalitetneje izžarevali našo moškost, če se bomo še bolj naslonili na našega nebeškega Očeta.

Po tečaju smo možje za naše nadaljnje delo in v pomoč vsem naslednjim voditeljem napisali Priročnik vodenja tečaja, ki je nekakšen vodič s kratkimi povzetki in vprašanji za diskusijo.

Zbrani možje na tečaju smo bili vsi neizmerno hvaležni za knjigo, društvu Zaživi življenje in njunima predstavnikoma, da sta oživela razmišljanja o moški vlogi v današnjem vse bolj »nemoškem« svetu.

Ali je bil voditelj psiholog ali podobno izobražen voditelj?

Po našem opravljenem tečaju smo bili enotnega mnenja, da mora biti voditelj, ljubeč mož, pošten, pravičen in dosleden oče ter duhovno bitje, ki za svojo avtoriteto veruje v nebeškega Očeta.  Ravno zaradi vseh izkušenj iz življenja je lahko voditelj tečaja nadvse primerna oseba. Tečaj ni strokovna seansa, kjer v dvosmernem procesu, dinamiki pacient razlaga svoja počutja, psiholog pa mu to razlaga.

Naš tečaj je zasnovan z namenom, da sproža v prijetnem okolju več mož, sproščen pogovor, neobvezno komunikacijo in poskuša iz mož zbrskati razmišljanja o preteklosti iz svojega življenja in skupaj s temami iz knjige iskati novo pot v lastnem življenju moža, očeta, dedka, prijatelja…

Ker knjiga in sproščen pogovor sam vleče vprašanja in razmišljanja o našem življenju in ko sproščeno okolje deluje veliko bolj spodbujevalno, še posebej, ker vsak mož odpre svojo knjigo izkušenj, lahko zagotovo rečemo, da na tem tečaju, po dosedanjih izkušnjah in odzivih, ne potrebujemo vodenja s strani profesionalno strokovno izobraženega osebja.

Najpogostejša vprašanja o tečaju

Tečaj je primeren za polnoletne moške. Zagotovo je bolje, da imajo že svoje otroke, še posebej sinove, ker potem lahko takoj preizkušajo svojo nova spoznanja. Tudi če imajo samo hčere ali so že brez otrok, lahko opravljajo svojo nalogo, kot strici ali kasneje kot dedki.

Tečaj je zasnovan za izgradnjo moškega. Na vseh srečanjih je v ospredju odnos sin – oče – Oče.

Tečaj je brezplačen. Priporočamo pa, da si vsak tečajnik kupi knjigo, po kateri se odvija tečaj.

Tečaj je zasnovan v družinskem okolju s prisotnostjo več moških, kjer so vsi možje v enakovrednem položaji in tako prihaja do veliko večjih refleksij. Možje lahko slišijo mnenja vseh mož na tečaju in ne samo enega strokovnega, kot bi ga prejel na srečanju s strokovnjakom, kajti mnenja smo, da ima slišanje kvantitete izkušenj večjo vlogo pri odločanju vsakega posameznika pri iskanju svoje lastne vloge, kot pa samo mnenje ene osebe.

Vsekakor ne, je pa zaželeno, kajti vsi moški smo nekako »nedokončani« in veliko mož nima več svojega biološkega očeta, zato je dobro, da veruješ in imaš Očeta, ki te ljubi.

Vsaka izkušnja in takšen izziv je dobrodošel. Ker je tečaj namenjen naši »popravi« bo takšen obisk s sinom predstavljal izziv za oba, ker bosta morala oba imeti »odprte karte.«

Ker nismo strokovna inštitucija (po Zakonu), ne delimo uradnih certifikatov. Bomo pa z leti vsekakor izdajali potrdila. Vendar je nam pobudnikom takšnih srečanj v večje veselje, da se moški odločajo priti na tečaj, ga izvedejo do konca in že med tečajem aplicirajo nova vedenja v prakso.

Kdor ima željo in se čuti poslanega, da bi rad opravljal takšno delo je vsekakor izredno. Bistvo izvajanja takšnih tečajev je vzpodbuditi može po spremembi, po povečani odgovornosti, ki jih prinaša naša vloga. Pričakovanja družbe po modrem in pametnem opravljanju našega poslanstva so vedno večja. Zato si želimo ustvariti čim večje število modrih mož, ki bodo s svojim zgledom v ponos družbi.