Zasvojenost

ZASVOJENOST

Zasvojenost od prepovedanih drog je resen problem naše družbe. V Sloveniji se število uporabnikov prepovedanih substanc iz leta v leto povečuje, hkrati pa se starostna doba uživalcev niža. Že kar nekaj časa to ni več tabu in tudi v društvu Zaživi življenje želimo spregovoriti o tej pereči temi.

Verjamemo, da je problematika zasvojenosti od drog, alkohola ali katerekoli druge substance posledica drugih globljih potreb. Izjava sloni na svetopisemskem učenju iz Pisma Rimljanov 3:23, da „so vsi grešili in so brez Božje slave“. Človek ni grešnik le zato, ker je zasvojenec, pač pa je zasvojenost rezultat in posledica grešne narave in poizkušanja izpolnitve praznine v lastnem življenju na popolnoma napačen način.

Prav tako podpiramo že obstoječe programe, ki uspešno delujejo na svojem področju v Sloveniji in nudijo „popolno ozdravitev celega človeka“ po svetopisemskih načelih. Prizadevajo si zagotoviti izgradnjo duhovne, umske, psihične, socialne, izobraževalne in poklicne potrebe vsakega posameznika, ki sodeluje v tovrstnem programu.

Društvo Izhod Teen Challenge – www.izhodteenchallange.org.