Zagnani posamezniki, ki sledimo poslanstvu

Steve Telzerow

Predednik društva

Steve je skupaj z ostalimi člani ustanovil društvo, katera prva naloga je bilo skupaj s drugimi istomislečimi ob celoviti kampaniji pripeljati v Slovenijo Nicka Vujičića. Steve je od vsega njegovega bivanja v Sloveniji pastor v Mednarodni krščanski cerkvi v Ljubljani, mož treh otrok ter član še mnogih organizacij, ki skrbijo za razvoj človeške osebnosti. S svojo ženo Barbaro je neutrudni izvajalec tečajev z naslovom Ljubezen in spoštovanje, ki se odvijajo po celi Sloveniji. S svojim poznavanjem angleško govorečih tujcev se lahko društvo pohvali s pravimi svetovnimi govorci in pisci odmevnih knjig.

Zvonko Turinski

Član društva

Zvonko je pastor Evangelijske cerkve v Ljubljani, ki skupaj z ženo Dubravko, s svojimi bogatimi izkušnjami in poznavanjem okolja, prispevata pomembno vlogo v prepoznavnosti delovanja društva. Zvonko je član društva od ustanovitve društva in čudoviti sodelavec, ki svojim vzgledom božjega delovanja, prispeva k dopolnjevanju in širjenju poslanstva društva.

Gorazd Milavec

Član društva

Gorazd Milavec je član društva od njegove ustanovitve. Pri društvu pomaga na področju marketinga, organizacij dogodkov, urejanja spletne strani, prodajo knjig in drugih izdelkov, sodeluje z zunanjimi sodelavci, skrbi za logistiko in opravlja administrativne zadeve.

Dajana Jovanovič

Članica društva

Dajana Jovanović je članica društva od njegove ustanovitve. Je neutrodljiva in zavzeta članica, ki s svojo natančnostjo in organiziranostjo vodi računovodske in knjigovodske zadeve v društvu. Deluje na področju vodenja evidenc, zalog, priprav pogodb, izdelave poročil in komunikacije s tujimi partnerji.

Your Questions

By choosing to build green, you aremaking an effort to reduce the burden on the environment and also add value to your home.
By choosing to build green, you aremaking an effort to reduce the burden on the environment and also add value to your home. StrusturePress provides you with the guidance and the tools that are necessary.
By choosing to build green, you aremaking an effort to reduce the burden on the environment and also add value to your home. StrusturePress provides you with the guidance and the tools that are necessary.
Surfing requires very strong legs which can come from swimming lessons. Swimming also increases a person’s endurance and stamina to paddle in water which constitutes over 50 percent of the surfing time.

Accomodation and Activities

Rush Park as an adventurous sport and recreational pastime first peaked in 1980s only to fall. However, with all sorts of advancement, the sport has suddenly caught the fancy of all those looking for unique adventure and fun.