Zagnani posamezniki, ki sledimo poslanstvu

Steve Telzerow

Predsednik društva

Steve je skupaj z ostalimi člani ustanovil društvo, katera prva naloga je bilo skupaj s drugimi enakomisleči ob celoviti kampaniji pripeljati v Slovenijo Nicka Vujicica. Steve je pastor Mednarodne krščanske cerkve v Ljubljani. S svojo ženo Barbaro je neutrudni izvajalec tečajev z naslovom Ljubezen in spoštovanje, ki se odvijajo po vsej Sloveniji. S svojim poznavanjem angleško govorečih tujcev društvo sodeluje s svetovnimi govorci in pisci odmevnih knjig.

Zvonko Turinski

Član društva

Zvonko je pastor Evangelijske cerkve v Ljubljani. Skupaj z ženo Dubravko vodita društvo Vesela novica ter s svojimi bogatimi dolgoletnimi izkušnjami in poznavanjem drugih podobnih organizacij ter cerkvenega okolja, prispevata pomembno vlogo v prepoznavnosti delovanja društva. Zvonko je član od ustanovitve društva in sodelavec, ki svojim zgledom Božjega delovanja prispeva k dopolnjevanju in širjenju poslanstva društva.

Gorazd Milavec

Član društva

Gorazd je član društva od njegove ustanovitve. Pri društvu pomaga na področju marketinga, organizacij dogodkov, urejanja spletne strani, prodaje knjig in drugih izdelkov, sodeluje z zunanjimi sodelavci, skrbi za logistiko in opravlja administrativne zadeve. Je aktivni član društva Vesela novica in urednik krščansko medijskega portala 137.si.