Odvisnost

ODVISNOST

Odvisnost od prepovedanih drog je resen problem naše družbe. V Sloveniji se število uporabnikov teh prepovedanih substanc iz leta v leto povečuje, hkrati pa se starostna doba uživalcev niža. Že kar nekaj časa to ni več tabu tema in tudi v društvu Zaživi življenje želimo spregovoriti o tej pereči temi.

Verjamemo, da je problematika odvisnosti od drog in alkohola ali katerekoli druge substance le posledica drugih globljih potreb. Izjava sloni na svetopisemskem učenju iz Rim 3:23, da “so vsi grešili in so brez Božje slave”. Človek ni le grešnik zato, ker je odvisnik, ampak je odvisnost rezultat, posledica grešne narave in poizkušanja izpolnitve praznine v lastnem življenju na popolnoma napačen način.

Prav tako pa podpiramo že obstoječe programe, ki uspešno delujejo na svojem področju v Sloveniji in nudijo “popolno ozdravitev za celotnega človeka” po svetopisemskih načelih. Prizadevajo si zagotoviti izgradnjo duhovne, umske, psihične, socialne, izobraževalne in poklicne potrebe vsakega posameznika, ki sodeluje v tovrstnem programu.

Društvo Izhod Teen Challenge – www.izhodteenchallange.org

Comments are closed.